Video sản xuất màng xốp hơi bong bóng. Xốp bong bóng được phát mình bởi  hai kỹ sư người Hoa Kỳ, Alfred Fielding và Marc Chavannes vào năm 1957. Ngay nay nó đã trở thành một trong những loại bao bì đóng gói thông dụng trên toàn cầu.

Tìm hiểu về lịch sử hình thành xốp bong bóng tại: https://mangxophoi.com/mang-xop-hoi-bong-bong-la-gi-lich-su-hinh-thanh.html

5/5 (1 Review)