Màng Pe quấn máy 5kg khổ 50cm

  • Loại sản phẩm: màng Pe quấn máy
  • Tổng trọng lượng: 5kg
  • Trọng lượng lõi: 1kg
  • Trọng lượng màng: 4kg
  • Chiều dài lõi: 50cm
  • Độ dầy màng: 25 mil
  • Màu sắc: trắng trong
Danh mục: