Cuộn màng Pe quấn tay 2kg

  • Loại sản phẩm: màng Pe quấn tay
  • Tổng trọng lượng: 2kg
  • Trọng lượng màng: 1.6kg
  • Trọng lượng lõi: 0.4kg
  • Đường kính lõi: 52mm
  • Chiều dài lõi: 50cm
  • Độ dầy màng: 20mil
  • Màu sắc: trắng trong
Danh mục: