Cuộn màng Pe 2.4kg quấn tay

  • Loại sản phẩm: màng Pe quấn tay
  • Tổng trọng lượng: 2.4kg
  • Trọng lượng lõi: 0.4kg
  • Trọng lượng màng: 2kg
  • Chiều dài lõi: 50cm
  • Đường kính lõi: 52mm
  • Độ dầy màng: 23mil
  • Màu sắc: trắng
Danh mục: