Cuộn xốp hơi bọc gói hàng hóa giá rẻ tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hải Dương, Vĩnh Phúc…