Để đảm bảo an toàn khi chuyển phát nhanh qua bưu điện các sản phẩm điện tử có giá trị cao như máy tính, điện thoại và đặc biệt là laptop cần được bảo vệ nhiều lớp bằng xốp hơi bọc hàng. Bên ngoài cùng là thùng carton, điều này sẽ giúp bạn an tâm hơn với khâu vận chuyển hàng hóa.

Sau đây là video hướng dẫn các bạn đóng gói laptop bằng xốp hơi và thùng carton.