Cuộn màng PE có tổng trọng lượng 10kg, quấn bằng máy, đường kính ông lõi 76mm, độ dầy màng quấn máy 25 mil sản xuất tại công ty Bao Bì Giang Sơn.

  • Loại sản phẩm: quấn máy
  • Đường kính lõi: 76mm
  • Chiều dài lõi: 50cm
  • Tổng trọng lượng 10kg
  • Trọng lượng lõi: 1kg
  • Độ dầy màng: 25mil
  • Màu sắc: trắng
  • Xuất sứ: Bao Bì Giang Sơn.