Cuộn băng dính trong 5cm 200ya tương đương chiều dài 182m, đây là một loại băng dính trong có khổ rộng 5cm, thường được sử dụng để đóng gói các mặt hàng có bề mặt lớn.

  • Khổ rộng: 5cm
  • Độ dầy: 40U
  • Chiều dài: 200Ya =182m
  • Màu sắc: trắng trong hoặc ngả vàng theo yêu cầu.