Monthly Archives: Tháng Tư 2021

Chính sách bán hàng

Chính sách và quy định bán hàng chung tại website mangxophoi.com 1.1 CHÍNH SÁCH CHUNG Website mangxophoi.com do công ty cổ phần bao bì Dizota Việt Nam thực hiện hoạt động và vận hành. Đối tượng phục vụ là tất cả khách hàng trên 63 tỉnh thành Việt Nam có nhu cầu sử dụng các …