Màng xốp hơi gói hàng, bọc hàng tại Hà Nội – Công ty Bao Bì Giang Sơn